Kartor och mätning

Vi utför mätningar för uppdatering av den digitala kartbasen. Inmätning/utsättning av byggnader vid bygglov, gator, vatten- och avloppsledningar. Till detta ändamål använder vi Leicas totalstation och GPS-instrument för mätningar ute på fält.

Vi har en kartdatabas över kommunens nio tätorter med en area på 3600 ha. Kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter som nybyggnads-, översikts-, markägar-, adress-, tätorts- och grundkartor. Vi gör även andra specialkartor samt projekteringsunderlag.

Våra olika mät- och karttjänster utförs åt både kommunala förvaltningar och externa kunder.

Tätortskartor

Länk till kartor över kommunens tätorter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kart- och mätningsingenjör
Anna-Lena Stensson
tel 0370-33 10 61

anna-lena.stensson@gnosjo.se


Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67

marie.nilsson@gnosjo.se


Kartor

Tätortskartor