Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Vid nyetablering utanför detaljplanelagt område, är det lämpligt att först söka ett förhandsbesked.

Förhandsbeskedet innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om det går att bygga på den tilltänkta platsen. Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska byggherren minst fyra veckor före byggstart göra en bygganmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Efter att anmälan är gjord kallar samhällsbyggnadsnämnden till samråd, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Går du i byggtankar?

Då är du välkommen att kontakta oss så ger vi dig råd och information. Boka gärna tid med oss i förväg per telefon. Tillsammans hjälps vi åt så att din byggnad blir så funktionell och vacker som möjligt.

Du kan också kontakta oss med din bygglovsfråga direkt här på vår webbplats genom att fylla i formulärert för bygglovsfrågor.

Har du någon fråga som rör bygglov kan du fylla i formuleräret nedan, så blir du kontaktad av oss inom kort.

Skicka med filer
Om du vill och har möjlighet kan du skicka med upp till 3 filer, exempelvis kartor eller ritning eller liknande som hör till din bygglovsfråga.Den 1 mars 2020 ändrades lagstiftningen så att komplementsbostadshus får byggas på högst 30 kvadratmeter. En anmälan krävs.

Läs mer om Attefallsåtgärder på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut.

Ta alltid en kontakt med oss i förväg innan du börjar bygga om du är det minsta osäker på vilka regler som gäller. Vi hjälper dig med råd och stöd för att du ska göra rätt från början.

Läs även mer på Boverkets webbplats om olovligt byggande Länk till annan webbplats.

Ladda hem Länsstyrelsens broschyr "Har du råd att bygga svart?" Pdf, 3.9 MB.

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
Telefon: 0370-33 10 18

Selma Curan
Telefon: 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
Telefon: 0370-33 10 46

Planarkitekt
Elias Bengtsson
Telefon: 0370-33 10 69

Ylva Folkeson
Telefon: 0370-33 10 42

Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämnden