Avfall och återvinning

Sedan 1 januari 2018 har det gemensamma kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvaret för avfallshanteringen i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

Samverkan Återvinning och miljö (SÅM)

SÅM:s hemsida, samiljo.se Länk till annan webbplats. hittar du aktuell information om:

  • Återvinningscentraler och deras öppettider
  • Gröntippar
  • Sophämtning
  • Abonnemang, regler, taxor och avgifter
  • Tömning av slam och latrin
  • Källsortering

Förpackningar och tidningar

Återvinningsbolagen ansvarar för insamling av förpackningar (exempelvis glas och pappersförpackningar) och tidningar. Insamling sker vid återvinningsstationer som finns i kommunens samtliga tätorter.

Medicinrester

Medicinrester lämnas på Apoteket i Gnosjö.

Föremål och kläder

Gnosjö Hjälper har en secondhand-butik som tar emot återanvändningsbara föremål och kläder.

Hundlatriner

Hundlatriner finns i varje tätort. Det är kommunen som ansvarar för tömning av dem. Använd vår e-tjänst om du behöver komma i kontakt med kommunen kring frågor som rör hundlatrinerna.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: