Arkitekturpris

foto på den bronsplakett vinnaren av arkitekturpriset tilldelas.

Gnosjö kommuns arkitekturpris har som mål att uppmärksamma projekt som genom god arkitektur har givit samhället mervärden och bidragit till att förstärka Gnosjöandans unika kvalitéer. De projekt som byggts eller färdigställts under de tre senaste åren har rätt att bli nominerad till arkitekturpriset. En nominering till arkitekturpriset kan göras av vem som helst.

Arbetsgrupp

Vinnare av arkitekturpriset föreslås och motiveras av en arbetsgrupp bestående av:

  • samhällsbyggnadschef
  • samhällsbyggnadsnämndens ordförande
  • planarkitekt
  • kulturchef eller motsvarande
  • politikerrepresentant från kommunstyrelsen

Nominering till arkitekturpriset
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: