Bygga, bo och miljö

På de här sidorna hittar du information om allt ifrån vatten och avlopp, avfall, sotning till hur du kan leva miljövänligt. På denna sida hittar du även information om pågående planering i kommunen samt hur du hittar ny bostad eller söker bygglov. Om du funderar på att flytta till Gnosjö kommun hittar du också samlad information kring det här, bland annat om de olika tätorterna och hur du hittar en bostad.

Långa handläggningstider på lovärenden

Antalet ansökningar på bl.a bygglov och efterfrågan på rådgivning om lov/anmälan via e-post och telefon har ständigt ökat i år, och fortsätter göra, vilket inneburit att vi fått ändra våra arbetsrutiner. Trots detta har vi har fortsatt långa handläggningstider. Vi har 10 veckor på oss att handlägga lovärenden (bygg-, rivning- och marklov) och förhandsbesked enligt lag. Om ditt ärende tar längre tid än 10 veckor så har du rätt till reducerad avgift. Vår ambition och förhoppning är att korta handläggningstiderna och klara handläggningen inom den tid som gäller.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknisk chef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson
Telefon: 0370-33 10 91

Skicka e-post tillsamhällsbyggnads-förvaltningen