Starta fristående verksamhet

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av barnomsorg eller pedagogiska verksamheter för sina barn. De verksamheter som kan anordnas är:
- Pedagogisk omsorg
- Förskola
- Fritidshem
- Förskola och fritidshem

Verksamheterna måste uppfylla kommunens kvalitetskrav och kan ha olika inriktningar/profiler. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem eller flerfamiljslösningar. Den pedagogiska omsorgen och den enskilda verksamheten måste uppfylla samma krav som ställs på motsvarande verksamhet i kommunen för att få bidrag och godkännas.

Information om regler för barnomsorgspeng.PDF

Sidansvarig: Kerstin Sveningsson

Senast uppdaterad: 2016-01-28

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se

Mer information
www.regeringen.se/sb/d/11634länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster