Värdighetsgarantier

Du ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i våra verksamheter ska detta göras möjligt.

Delaktighet och självbestämmande

Vi lovar:
• att göra en genomförandeplan utifrån de beslut om insatser du har.
• att göra en genomförandeplan tillsammans med dig och din närstående, om du så önskar, inom tre veckor efter att ditt beslut om insats har börjat.
• att följa upp genomförandeplanen minst två gånger per år. I planen ska det framgå vilka insatser som har beviljats och hur det ska utföras.
• att göra dig delaktig i alla beslut som gäller din vardag, utifrån din funktionsförmåga.
• att ta hänsyn till dina rutiner och önskemål.

Bemötande

Vi lovar:
• att vårt bemötande sker med närvaro och respekt.
• att du får både skriftlig och muntlig information när du ansöker om hjälp och när insatser har beviljats och ska starta.

Trygghet

Vi lovar:
• att personalen kan presentera sig med en id-handling och namnbricka.
• att antalet personer som utför vård och omsorg hos dig ska begränsas. Personalen värnar om kontinuiteten hos dig.
• att du som flyttar till ett särskilt boende eller blir inskriven i hemsjukvården får träffa en sjuksköterska inom tre dagar.
• att det kommer att finnas någon hos dig i livets slutskede.
• att du får en utsedd kontaktpersonal.
• att du får kontakt med biståndshandläggare inom tre vardagar efter att vi har tagit emot din ansökan.

Respekt för privatliv och personlig integritet

Vi lovar:
• att all personal som ger dig hjälp och stöd omfattas av tystnadsplikt och sekretess, vi arbetar för att få ditt förtroende och din tillit.
• att din levnadsberättelse enbart används för en individuell anpassning av stöd och hjälp i ditt dagliga liv.

Du kan hjälpa oss att uppfylla garantin genom att:

• berätta för oss vad du anser är viktigt att veta om dig. Då kan vi lättare ge dig en god vård och omsorg.
• berätta vilken/vilka av dina närstående du vill att vi ska ha kontakt med, om du så önskar.
• lämna synpunkter. Vi värdesätter alla synpunkter och vill gärna ha många som tycker till om vår verksamhet. Det bidrar till en positiv utveckling.

Sidansvarig: Anne Ericsson-Ling

Senast uppdaterad: 2020-01-03

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)
tel 072 141 36 70

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67 (kontor)
elisabeth.andersson@gnosjo.se

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se