Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

I Gnosjö kommun tillämpas från den 1 februari 2011 Fritt val inom hemtjänsten. Detta innebär att det blir möjligt att själv välja vem man vill som ska utföra hemtjänstinsatserna.

Avgifter

För avgifter inom vård- och omsorgsservice finns det en maxtaxa. Den högsta avgift som får tas ut för hemtjänst är 1 908 kr per månad.

Det finns också ett förbehållsbelopp som är samma i hela landet. Förbehållsbelopp är den summa som man ska ha kvar när hyra och omvårdnadsavgift är betald. Det ska täcka kostnader för mat, kläder, läkarvård, medicin, hushållsel, telefon, TV-avgift, hemförsäkring m m.

Förbehållsbeloppet för år 2018 är minst 5136 kr per månad för ensamstående och 4340 kr per månad och person för gifta/sambor.

Personer under 61 år erhåller förbehållsbelopp som höjs med upp till 10%.

Sidansvarig: Anne Ericsson-Ling

Senast uppdaterad: 2018-09-12

Kontakta oss

Kommunens växel
0370-33 10 00

 

Avgiftshandläggare
tel 0370-33 13 61