Öppenvårdsteamet

Öppenvårdsteamet är en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, IFO, Gnosjö kommun. Öppenvårdsteamet består av familjebehandlare och ungdomsbehandlare. I dagläget är inga fältsekreterare anställda i kommunen. Målgruppen för öppenvården är barn och ungdomar 0-25 år och deras familjer.
 
Öppenvårdsteamet erbjuder föräldrar, barn och ungdomar behandling på hemmaplan. Insatsen anpassas efter barnets/ungdomens och föräldrarnas behov. Insatserna från öppenvården är alltid kostnadsfria och ges som bistånd genom en socialsekreterare. Öppenvårdsteamet arbetar dagtid, kvällstid och helger.

Öppenvårdsteamet arbetar bland annat med:

Konflikter i hemmet
Kriminalitet
Skolbekymmer
Missbruk
Stöd i föräldraförmåga
Psykisk ohälsa hos den unge/föräldern
Ungdomsboende
Aggressivitet
Självdestruktiva beteenden
Förebyggande arbete
Gruppverksamheter
Praktisk hjälp i hemmet
Motivationsarbete
 
Kompetensen inom Öppenvårdsteamet är bred. De som arbetar inom Öppenvårdsteamet är socionomer, behandlingspedagoger och beteendevetare.
 
Öppenvårdsteamet sitter i egna lokaler på Storgatan 9 C i Gnosjö. Behandling via Öppenvårdsteamet sker både i hemmet, i öppenvårdens lokaler samt socialförvaltningens träningslägenhet i Gnosjö.  
 
Vi som arbetar inom Öppenvårdsteamet har sekretess. Sekretess innebär att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Vi som arbetar inom Öppenvårdsteamet har dock en anmälningsskyldighet. Detta innebär att vi måsta anmäla till socialsekreterare inom IFO om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns/ungdoms situation.

Sidansvarig: Margareta Haglund

Senast uppdaterad: 2019-11-15

Kontakta oss

Reception socialkontoret
tel 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Besöksadress
Öppenvårdsteamet
Järnvägsgatan 14
335 30 Gnosjö

Länkar
BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Facebook-jourvuxenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster