Nattvandring

Erfarenheter från både stora och små orter runt om i landet visar att ju fler bra vuxna förebilder som finns ute bland ungdomar desto lugnare och tryggare blir det.

Gnosjö: fredagar och lördagar mellan kl. 21.00-24.00.

Hillerstorp: fredagar mellan 18.30-24.00, uppdelat på två pass.

Nattvandring har en viktig funktion i samhället och det finns många anledningar till att nattvandra. Några av dem är att förhindra skadegörelse, bråk och fylla, men framför allt är målet att alla ska känna sig trygga ute i samhället, både unga och äldre. Som nattvandrare bidrar du med att vara synlig och tillgänglig, men även genom att lyssna, plåstra om eller medla.
 
Är du intresserad av att nattvandra kontakta fältsekreterarna. Ju fler vi är desto bättre!

Sidansvarig: Margareta Haglund

Senast uppdaterad: 2019-06-27

Kontakta oss

Fältsekreterare
Niklas Vestlund
tel 0370-33 12 68
niklas.vestlund@gnosjo.se

Sandra Waerland
tel 0370-33 13 69  sandra.waerland@gnosjo.se