3 + 3

Arbetslösa ungdomar, som är folkbokförda i Gnosjö kommun, är en viktig målgrupp för Arbetsmarknadsenheten. Ungdomsprojektet "Behövd från början" var tidigare ett projekt, finansierat av Finnvedens samordningsförbund, som syftade till att sammanföra långtidsarbetslösa ungdomar och unga vuxna för att hjälpa dem till arbete inom offentlig och privat verksamhet.

Under 2014-2015 var 40 ungdomar inskrivna i ungdomsprojektet. 32 ungdomar fick arbete eller började studera. 24 företag anställde unga vuxna som ingick i projektet. Projektet är numera avslutat men levar kvar i liknande form. Projektet är numera en permanent åtgärd som kallas 3+3.

Kopplat till 3+3 finns praktiksamordnare (Sasa Babic) med ansvar att ha kontakt med företag och att ordna olika typer av praktikplatser hos olika arbetsgivare som sedan leder till en anställning.

Efter olika förhandskontakter remitterar Arbetsförmedlingen personer till AME. Personen placeras på AME och får en personlig arbetscoach som tillsammans med personen gör en individuell handlingsplan. Planen syftar till att på olika sätt rusta personen mot praktik och arbete. Arbetsträning och andra förberedande aktiviteter sker inom AME.

Personen placeras i praktik i ett antal veckor på en arbetsplats som har behov av personal. Om denna faller väl ut anställs personen under tre månader av Gnosjö kommun med placering på praktikarbetsplatsen, men då under förutsättning att arbetsplatsen övertar anställningen under ytterligare minst tre månader. Under hela praktiktiden och under anställningarna finns arbetscoachen tillgänglig för hjälp och stöttning.

Genom projektet lotsas personen ut på arbetsmarknaden och får en värdefull arbetslivserfarenhet som kan ligga till grund för framtida arbeten eller studier.

Målet med 3 +3 är att arbetslösa ungdomar blir självförsörjande, antingen genom arbete eller studier. AME vill skapa en ny typ av samverkan mellan individ, näringsliv, kommun och myndigheter där man med en gemensam vilja arbetar för att minska arbetslösheten och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna.

Sidansvarig: Ajsa Elezovic

Senast uppdaterad: 2019-01-23

Kontakta oss

Projektledare
Jakob Björnell
tel 0370-33 13 23
jakob.bjornell@gnosjo.se

Arbetscoach
Sasa Babic
tel 0370-33 12 98
sasa.babic@gnosjo.se

Länkar

Finnvedens samordningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster