Allmänna föreskrifter

För att komplettera en del nationella lagar finns det allmänna föreskrifter som bara gäller i Gnosjö kommun.

Bestämmelser för vatten och avlopp
ABVA-Allmänna bestämmelser för brukande av Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF

Föreskrifter för avfall fastställt av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 30
Föreskrifter för avfallshanteringPDF

Bilaga 1 Föreskrifter för avfallshanteringPDF
Bilaga 2 Föreskrifter för avtallshanteringPDF

Avfallsplan fastställt av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 30
Avfallsplan, mål och åtgärderPDF
Avfallsplan, underlagPDF

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län
Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheterPDF

Föreskrifter enligt miljöbalken
Kommunala föreskrifter enligt miljöbalken för Gnosjö kommunPDF

Ordningsföreskrifter och torghandel
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gnosjö kommunPDF

Bilaga 1PDF

Bilaga 2PDF

Bilaga 3PDF

Sidansvarig: Carola Bergquist

Senast uppdaterad: 2018-08-28

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
jan.sandberg@gnosjo.se