Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 25/10-18 kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25 oktober 2018, kl 18.30, kommunhuset, Gnosjö. Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet. Det finns också möjlighet att följa sammanträdet i en direktsändning, här på hemsidan. Länk till visning av sammanträdet. Några dagar efter mötet kan du se sändningen i efterhand.

Föredragningslista

 • Val av kommunfullmäktiges presidium.
 • Överföring av investeringsbudget 2017 – 2018.
 • Motion ang veckodag för kommunfullmäktigemöten.
 • Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, oktober 2018.
 • Inre befäl i beredskap.
 • Delårsrapport januari-juni 2018 SÅM (Samverkan Återvinning Miljö).
 • Höjning av solidarisk borgen mellan medlemskommunerna för kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).
 • Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 samt 2019.
 • Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 2.
 • Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 "Ballhusbyn".2018-00371
 • Interpellation angående samarbete med Attendo.
 • Val av valberedning.
 • Begäran om entledigande, Harun Odowa (KD).
 • Motion ang eventuell etablering av vårdbolaget Attendo i Gnosjö kommun.
 • Medborgarförslag: Utökning av morgonsimmet i Töllstorpshallen

Handlingar till ärendena och den kompletta kallelsen hittar du i kommunens webbdiarium, de finns även tillgängliga på kommunkansliet.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-10-20