Kommunfullmäktiges sammanträden

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2018-11-30

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Annie Fredriksen (S)
tel 072-588 27 76
annie.fredriksen@edu.gnosjo.se

Sekreterare
Christin Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se