Vänort Bialogard

Bialogard är sedan 2003 Gnosjö kommuns polska vänort. Gnosjö kommun samarbetar med staden på flera områden, bland annat genom erfarenhetsutbyte mellan de kommunala förvaltningarna, samarbete och gemensam ansökan till EU-projekt, samt inom skolans område där både skolelever och skolpersonal har träffats för samarbete över gränserna. Bland annat har skolelever från GKC och årskurs 9 på Hillerstorpsskolan besökt Bialogard. 

Bialogard är en medelstor stad belägen i Västpommerns län, ett område som före andra världskriget tillhörde Tyskland. Orten har ca 25 500 invånare. Staden ligger på Bialogard-slätten cirka 230 kilometer från Gdansk i öster och 164 kilometer från Swinouscje i väster.  I närheten av staden ligger flera kända kurorter med internationellt rykte.

Sevärdheter

Området kring Bialogard präglas av en rad unika sevärdheter till vilka hör välbevarade försvarsmurar i Bialogard, gamla kyrkor från 1300-talet samt många natursevärdheter. Bialogards omgivning är ett paradis för sportfiskare. Genom staden flyter floden Parseta, som med sina bifloder utgör en särskild plats dit varje år många entusiaster kommer under fiskesäsongen för att fiska havsöring. Ån Lesnica som flyter genom staden och slutar här är också ett utmärkt örings- och harrvatten. Värdefulla arkitektoniska kulturminnen bidrar till områdets attraktivitet vad gäller turism och hembygdskultur.

Djur- och naturliv

Djurlivet i Bialogardområdet representeras av vildsvin, hjortar, rådjur och harar. Man kan ibland också se älgar. En stor attraktion utgörs av fisk som lever i Parseta och dess bifloder. Varje år under fiskesäsongen för havsöringen som börjar i januari och slutar i mitten av april kommer hundratals sportfiskare från hela landet och fiskar i Parseta. I Parsetas flodområde lever 26 fiskarter, bl a lax, bäcköring, harr och vimma.

Stadens historia

Bialogard hör till de äldsta städerna i Pommern. Redan vid sekelskiftet mellan 900- och 1000-talet fanns där en befolkad och rik borg. Det första skriftliga omnämnandet om staden Bialogard återfinns i dokument från början av 1100-talet. Där omnämns staden som "den vita borgen" och namnet Bialogard betyder också idag "Den vita staden". Bialogard fick formellt stadsrättigheter 1299.

Under Hansan på 13 - 1400-talet växte staden i storlek och betydelse. En episod från denna tiden var de strider som staden utkämpade mot en grannstad, strider som gällde vem som ägde en ko. I striden som Bialogard förlorade dog ungefär 300 soldater. Idag högtidlighåller man varje år denna händelse genom en mer fredlig "stadskamp" mot grannstaden där politiker och tjänstemän tävlar mot varandra i olika idrotts- och konstgrenar.

30-åriga kriget förstörde staden och dess omgivningar och efter kriget följde epidemier och hungersnöd och först i början av 1700-talet hade staden återhämtat sig igen.

I mars 1945 kom kriget åter till Bialogard då staden intogs av ryska armén. Genom krigsslutet blev området som tidigare tillhört Tyskland polskt. I staden förlades ca 20 000 ryska soldater, och den ryska närvaron varade fram till 1992. 

1999 firade staden sitt 700-års jubileum. Under kommuniststyret förföll staden sakta och idag pågår, delvis med stöd av EU, ett intensivt arbete med att rusta upp staden igen.

Kultur och idrott

Kulturen och idrott har en viktig plats i Bialogard. Staden har ett bibliotek, kulturklubbar, kulturhus, musikskola och biograf. Ett helt nytt kulturhus byggs för närvarande, även detta med stöd av EU. I staden finns också flera teaterföreningar, artistgrupper och lokala konstnärer som ger sin prägel åt staden. De mest populära kulturevenemangen i staden är "Bialogarddagarna" och "Slaget om kon". Båda evenemangen samlar varje år publik på flera tusen personer.

Staden har ett antal helt moderna och nyrenoverade sim- och idrottsanläggningar och framgångsrika klubbar inom brottning, friidrott, basket och tyngdlyftning. Stadens idrottsklubbar bedriver verksamhet inom brottning, fotboll, friidrott, basketboll, tyngdlyftning och kampsporter.

Bialogard och Europa

Bialogard är mycket aktiv i Europasamarbetet. Staden har 7 vänorter och är mycket framgångsrik när det gäller att söka EU-bidrag och bidrar också med att informera om hur man söker EU-bidrag till nya och gamla EU-medlemmar. Staden har fått pris av Europarådet för sitt framgångsrika EU-arbete.

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2017-04-28

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Länkar

Bialogards hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster