Partnerskap Stefan Voda

Gnosjö kommun tecknade under 2010 ett avtal om kommunalt partnerskap med den moldaviska regionen Stefan Voda. Projektet finansieras av SIDA och har som huvudsyfte att den moldaviska regionen ska få inblick i hur den svenska demokratin, på kommunal nivå, fungerar. Gnosjö kommuns uppgift är att dela med sig av sina kunskaper.

Under valet 2010 besökte representanter från Stefan Vodas kommunledning Gnosjö för att studera valprocessen på kommunal nivå. Efter att ha följt det svenska valet har Stefan Voda nu infört att valsedlarna, precis som i Sverige, är olikfärgade för kommun, landsting och riksdag.

Projektet fokuserar också på socialt arbete. För att få inspiration om hur man kan jobba med ungdomar har representanter från Stefan Voda t ex besökt pingstförsamlingens ideellt drivna fritidsgård (Fabriken). Tandläkare i Stefan Voda har fått information om hur folktandvården i Gnosjö kommun samarbetar med förskolorna. Genom att personalen hjälper och lär barnen borsta tänderna med fluortandkräm stärks emaljen och barnen får mindre karies. Flera tandläkare i Stefan Voda har sedan provat arbetssättet på några förskolor.

Gnosjö kommun har tillsammans med organisationen Gnosjö Hjälper och Pingstförsamlingen i Gnosjö skickat olika sorters hjälpmedel, möbler och kläder till Stefan Voda. Det råder stor brist på hjälpmedel och okunskap kring hur de ska användas. En grupp från Gnosjö kommun har besökt Stefan Voda och utbildat personalen på det lokala sjukhusets akutavdelning i förflyttningsteknik.

Nästa steg i projektet är att öka förståelsen och minska fördomarna mot personer med funktionshinder, samt att ge dem ett meningsfullt liv.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2015-08-12

Kontakta oss

Arbetsterapeut
Anna Gardell
tel 0370-33 13 37
anna.gardell@gnosjo.se