Ekonomi

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från dem vi är till för – våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m.

I detta styrningsarbete ingår att kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, inrktningsmål, samt mål till nämnderna.

Ekonomiska mål ligger under inriktningsmål för ekonomi. De ekonomiska målen för Gnosjö kommun år 2018-2020 är följande:

  • Gnosjö kommuns ekonomiska resultat uppgår genomsnittligt till minst 2% av skatteintäkterna och generella statsbidrag år 2017-2020
  • Soliditet inkl. pensionsåtagande bör inte understiga 25%
  • Alla investeringar, exklusive nybyggnation, finansieras med egna medel

Till vänster finns länkar för att ladda ner kommunens budget samt årsredovisning. Där finns även länkar till information om skattesatser mm.

Sidansvarig: Mirza Shahzad

Senast uppdaterad: 2020-03-18

Kontakta oss

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Budgetekonom/Controller
Mirza Shahzad
tel 0370-33 10 32
mirza.shahzad@gnosjo.se

Redovisningsekonom
Mattias Sääf
tel 0370-33 10 36
mattias.saaf@gnosjo.se