Ekonomi

Gnosjö kommun använder en modell för styrning/beskrivning och analys av kommunens verksamheter som går under benämningen "Ekonomi- och verksamhetsstyrning".

I detta ekonomistyrningsarbete ingår att kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, ledningsidé, finansiella mål samt inriktningar till nämnderna. Visionen skall beskriva vad fullmäktige vill uppnå på längre sikt. Ledningsidén tydliggör vad kommunstyrelsen skall göra och för vem, i sin roll som lednings- och styrningsorgan. Finansiella målen är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av resurser till verksamheten. De finansiella målen för Gnosjö kommun år 2017 är att soliditeten (självfinansieringen) ej skall understiga 50 % samt att resultatet skall vara lägst 2 % av skatteintäkterna vilket innebär ca 10,9 mnkr.

Till vänster finns länkar för att ladda ner kommunens budget, 3-årsplan, årsredovisning samt aktuella upphandlingar. Där finns även länkar till information om upphandlingar, skattesatser mm.

Sidansvarig: Mirza Shahzad

Senast uppdaterad: 2019-07-26

Kontakta oss

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Budgetekonom/Controller
Mirza Shahzad
tel 0370-33 10 32
mirza.shahzad@gnosjo.se

Redovisningsekonom
Mattias Sääf
tel 0370-33 10 36
mattias.saaf@gnosjo.se