GKC
genväg till startsidan

INFORMATION CORONAVIRUS

2021-05-24

PARTIELL DISTANSUNDERVISNING UPPHÖR GY

Närundervisning för alla årskurser på gymnasiet gäller från måndag 24 maj. För att inte släppa på riktigt alla elever samtidigt fortsätter vi med att ha vuxenutbildningen på distans även vecka 21.

Återgång till närundervisning för vuxenutbildningen sker den 31 maj.

 

2021-05-17

PARTIELL DISTANSUNDERVISNING I MAJ

Under vecka 20 har GKC närundervisning för årskurs 1 samt distansundervisning för åk 2-3 och vuxenutbildningen.

Årskurs 3 får komma in på skolan för att göra prov och redovisningar. Var uppmärksam på information från era lärare.

Introduktionsprogrammet samt gymnasiesärskolan har närundervisning även vecka 20.

Skolledningen GKC genom
Martin Alkemark, Gymnasiechef


2021-05-03

FORTSATT PARTIELL DISTANSUNDERVISNING PÅ GKC I MAJ

Härigenom informerar skolledningen på GKC att Kultur- och Utbildningsutskottet i Gnosjö kommun godkänt att vi under

- vecka 18 endast har åk 1/vux/sfi på skolan

- vecka 19 endast ha åk 2 och åk 3 på skolan.

OBS! 17 maj är temadag där särskilt schema kommer att komma ut.

Gymnasiesärskolan samt Introduktionsprogrammet kommer att ha skolförlagd undervisning alla dessa veckor.

Skolledningen GKC genom
Martin Alkemark, Gymnasiechef


2021-03-31

FORTSATT PARTIELL DISTANSUNDERVISNING PÅ GKC I APRIL

På pressträffen 25 mars angående gymnasiet var beskedet från regeringen att man tar bort den nationella rekommendationen om partiell distansundervisning för gymnasieskolan från 1 april.

Härigenom informerar skolledningen att Kultur- och Utbildningsutskottet i Gnosjö kommun godkänt att vi under

- vecka 15 endast har gymnasiet åk 1/vux/sfi på skolan samt under

- vecka 16 och 17 endast har gymnasiet åk 2 och åk 3 på skolan.

Gymnasiesärskolan samt Introduktionsprogrammet kommer att ha skolförlagd undervisning samtliga dessa veckor.

Bakgrunden till att vi vill fortsätta med den partiella distansundervisningen är den fortsatt höga smittspridningen i Gnosjö kommun och att vi antagligen lyckats hålla nere smittan på GKC tack vare den partiella distansen.

Den 29 mars diskuterade undertecknad det tänkta upplägget på GKC med Regionens smittskydd som gav sitt godkännande just utifrån den höga smittspridningen i länet generellt och i Gnosjö i synnerhet. Går smittspridningen ned under de närmsta veckorna är strävan att återgå till skolförlagd undervisning för alla elever så snart som möjligt.

Skolledningen genom
Martin Alkemark, gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen


2021-01-27

UNDERVISNING v 5-13 2021

F r o m nästa vecka kommer vi börja ta in olika årskurser hela veckor.

v. 5 Åk 1 + IM+ GYSÄR + VUX
v. 6 ÅK 3 + Åk 2 + IM + GYSÄR
v. 7 SPORTLOV

Resten av schemat ser ni i dokumentet.

SCHEMA GKC vecka 5-13 Pdf, 414.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skoldagen kommer se ut som vanligt och lunch serveras.

VUX: Redan vecka 5 kommer det att vara lektioner för VUX/SFI-grupperna på plats på GKC för att sedan alternera till distansundervisning vecka 6. Var uppmärksam på information från era lärare om vad som gäller just dig.

Vi är glada att vi får tillbaka er men för att vi ska kunna hålla öppet måste alla ta sitt ansvar.

Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom!
Viktigt att hålla avstånd!
Tvätta händerna!

Gnosjö kommun har även gjort nya riktlinjer för distansundervisning och det innebär att kameran ska vara på vid uppstart och avslut av lektion. Tänk på att ni kan ha en bakgrundsbild i Teams. Kan man inte ge sig till känna under lektionerna är det frånvaro.

Vi har saknat er! Välkomna tillbaka!


/All personal GKC


2021-01-22

UNDERVISNING v 4 2021

Under vecka 4 kommer eleverna som går på IM, introduktionsprogrammen, att få komma till skolan för undervisning. För eleverna som läser på Gysär fortsätter utbildningen i GKCs lokaler. Vi kommer i slutet av nästa vecka gå ut med mer information till övriga elever och vårdnadshavare.”


2020-12-21

FÖRLÄNGD DISTANSUNDERVISNING

GKC följer Regeringens förlängda rekommendationer om distansundervisning till fredagen 24 januari för gymnasiet. Nya elever på vuxenutbildningen kommer att få komma till skolan enligt schema under vecka 2 för att komma igång med sina kurser. Efter uppstart kommer det att vara distansundervisning även för dessa elever.

Gymnasiesärskolan kommer att fortsätta att vara skolförlagd.

/ Skolledningen


2020-12-03

DISTANSUNDERVISNING FR O M 7 DECEMBER 2020

Regeringen har idag rekommenderat att all undervisning vid våra gymnasieskolor skall stängas. GKC kommer att stängas från och med måndagen den 7 december tom jullovet. Det gäller även vuxenutbildningen på GKC. Undervisningen skall upprätthållas via distansundervisning.

Undantaget är gymnasiesärskolan som kommer att vara skolförlagd.

/ Skolledningen


2020-11-06

Information om pandemin till vårdnadshavare

Sedan i våras har situationen i vårt land och resten av världen varit extraordinär och det har ställt nya krav på oss i förskolan och skolan. Sakta men säkert har vi konstaterat att Covid -19 är ett virus som vi kommer att få förhålla oss till under en längre period. Pandemin och de förebyggande åtgärder som krävs för att hålla smittan nere i förskola och skola har nu blivit en del av vår vardag.

Ett viktigt nationellt mål i Sverige har varit att förskole- och skolverksamheten ska bedrivas som vanligt så att barn och elever fortsatt får sin rätt till utbildning tillgodosedd och det tycker vi inom Kultur - och utbildningsförvaltningen i Gnosjö är ett bra och viktigt ställningstagande.

Förvaltning och rektorer har under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Bland annat via daglig frånvarouppföljning på personal- och elevnivå, via vilken vi kan upptäcka smitta tidigt.

Vi har två tydliga fokus; förebyggande arbete som syftar till att smittan inte skall spridas i vår kommun och åtgärdande arbete när vi har konstaterad smitta i våra verksamheter. Vi har också utarbetat en god kontakt med Smittskyddet i regionen som stödjer förvaltning och rektor vid smitta.

Den 3 november beslutade Folkhälsomyndigheten om införande av lokala allmänna råd i Jönköpings län på grund av det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig ökning av antalet personer som har bekräftats med Covid -19. Dessa allmänna råd gäller till den 24 nov men kan förlängas.

I samband med detta ser förvaltning och rektorer åter över det förebyggande arbetet för att motverka smittspridning av Corona-viruset.

  • Vi uppmanar eleverna att hålla avstånd och god handhygien.
  • Vi är restriktiva med kontakter utanför elevernas ordinarie grupp.
  • Vi har digitala möten i stället för fysiska möten alternativt flyttar fram mötena.

Som vårdnadshavare är du mycket viktig! Vi vill be dig om att:

  • Kontinuerligt prata med ditt/dina barn/ungdomar om vikten av handhygien och distans
  • Barnen/Ungdomarna är hemma även vid lindriga symptom på sjukdom
  • Barnen/Ungdomarna kommer till skolan när de är friska (efter två symtomfria dygn)

Mer allmän information finns även på kommunens hemsida. www.gnosjo.se/coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll i och håll ut!

Var rädda om er och varandra!

Förvaltningsledning och Gymnasiechef Martin Alkemark2020-08-14

Inför läsårsstarten 20-21
Samtliga årskurser på gymnasiet startar skolförlagt.

På vuxenutbildningen blir det viss distansundervisning.

Vecka 34 har eleverna uppstartsdagar vid olika tillfällen:

Måndag-tisdag: Vux och SFI

Onsdag: Årskurs 1 på gymnasiet

Från torsdag den 20 aug gäller ordinarie schema

Skollunchen kommer att serveras som vanligt i Töllstorp. Vi har dock utökat ytan så att det finns fler bord än tidigare.

Vi undviker stora samlingar av elever och personal, t.ex. samlar vi inte en hel årskurs i aulan.

Vi har möblerat klassrummen luftigt med avstånd mellan elevplatserna.

Vi har placerat ut handsprit på flera ställen.

Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi kommer att påtala för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


2020-06-17

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni.

GKC kommer starta skolförlagd undervisning med start:
- 17 aug (vuxenutbildningen)
- 19 aug (åk 1 gy)
- 20 aug (åk 2 och 3 gy)


2020-05-26

Från och med 27 maj kommer årskurs 1 och 2 på gymnasiet att vara i skolan i olika omgångar för att träffa sina lärare. Detta för att kunna genomföra nödvändiga bedömningstillfällen.


2020-04-14

Regeringen har öppnat för att elever inom gymnasieskolan får återgå till skolan under särskilda premisser.

Vi har på GKC tagit fasta på detta och kommer låta årskurs 3 återgå till skolan från fredagen 17 april i syfte att säkerställa bedömningsunderlag. Det är endast elever som till sommaren slutar gymnasiet som får återgå i detta läge.

Eleverna från årskurs 3 kommer att vara i skolan enligt ett varannandagsschema så att vi endast har ett fåtal elever på skolan i taget vilket gör att vi kan upprätthålla Folkhälsomyndighetens hygienregler.

Sedan tidigare har gymnasiesärskolan sin undervisning skolförlagd.

Martin Alkemark, Gymnasiechef


2020-03-17

DISTANSUNDERVISNING FR O M 18 MARS 2020

Regeringen har idag rekommenderat att all undervisning vid våra gymnasieskolor samt vuxenutbildning skall stängas. GKC kommer att stängas från och med i morgon onsdag den 18 mars. Undervisningen skall upprätthållas via distansundervisning.

Undantaget är gymnasiesärskolan som kommer att vara skolförlagd.

/ Skolledningen


2020-03-13

Frågor och svar om coronaviruset till dig som vårdnadshavare:

http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/nyhetsarkiv/2020/fragorochsvaromcoronavirusettilldigsomvardnadshavare Länk till annan webbplats.


Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2021-05-26
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00