GKC
genväg till startsidan

Mentorer

En av de viktigaste personerna för dig som elev i gymnasiet är dina mentorer. Mentorn är den person från skolan som följer upp dina studieresultat tillsammans med dig.

Tillsammans har ni utvecklingssamtal som lägger grunden för din individuella studieplan. Mentorn är den du kontaktar i första hand, när det är något du behöver i form av råd eller stöd gällande skolverksamheten. Mentorn är din länk till andra personalkategorier och till de lärare du har i undervisningen.

Till mentorns uppgifter hör också att vara den som har regelbunden kontakt med dina föräldrar/vårdnadshavare. Vi ser mentorn som den vuxne som guidar dig igenom dina gymnasiestudier.


Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2022-06-30
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00